Category: MANHAJ

MADZHAB YANG EMPAT DAN SEJAUH MANA KESHAHIHANNYA 0

MADZHAB YANG EMPAT DAN SEJAUH MANA KESHAHIHANNYA

MADZHAB YANG EMPAT DAN SEJAUH MANA KESHAHIHANNYA ✔️ Pertanyaan: Madzhab yang empat: Hanbaliyah, Syafi’iyyah, Malikiyah, dan Hanafiyah – apakah madzhab-madzhab tersebut shahih (benar) dan di zaman mana didapati❓ ? Jawaban:...

SEMANGAT BERDAKWAH DAN TETAP KOKOH DALAM KEBENARAN 0

SEMANGAT BERDAKWAH DAN TETAP KOKOH DALAM KEBENARAN

SEMANGAT BERDAKWAH DAN TETAP KOKOH DALAM KEBENARAN ✒️____Al-Imam ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah berkata: ? Di saat keterasingan Islam ini, sudah seharusnya para pengusung kebenaran untuk semakin giat dalam menjelaskan...

BERHATI-HATILAH DARI DUA HAL YANG BISA BERAKIBAT BURUK 0

BERHATI-HATILAH DARI DUA HAL YANG BISA BERAKIBAT BURUK

?Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: ⚠️ Waspada, waspada, dari dua hal yang berakibat buruk: 1⃣ Pertama: Menolak kebenaran karena berseberangan dengan hawa nafsumu. ?? Maka engkau akan dihukum dengan berbaliknya...

BERPEGANG TEGUH MENJALANKAN PERINTAH WALIYUL AMR 0

BERPEGANG TEGUH MENJALANKAN PERINTAH WALIYUL AMR

? Disebutkan di dalam “Wafiyatul A’yan ❇️ Waliyul amr mengirim seorang utusan kepada Imam Abu Hanifah dan melarang beliau untuk berfatwa. ? Maka suatu hari di rumahnya, sementara yang ada...

TIDAK ADA BAHAYA DAN MUDHARAT DARI MANHAJ AHLUSSUNNAH TERHADAP PARA PEMUDA 0

TIDAK ADA BAHAYA DAN MUDHARAT DARI MANHAJ AHLUSSUNNAH TERHADAP PARA PEMUDA

TIDAK ADA BAHAYA DAN MUDHARAT DARI MANHAJ AHLUSSUNNAH TERHADAP PARA PEMUDA ✒️__Al-Imam Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah berkata: ❌ Tidak ada bahaya, maupun madharat dari manhaj ahlul hadits dan sunnah...