BERPEGANG TEGUH MENJALANKAN PERINTAH WALIYUL AMR

? Disebutkan di dalam “Wafiyatul A’yan ❇️ Waliyul amr mengirim seorang utusan kepada Imam Abu Hanifah dan melarang beliau untuk berfatwa. ? Maka suatu hari di rumahnya, sementara yang ada di sisi beliau adalah isterinya, puteranya Hammad, dan anak perempuannya, sang anak perempuan berkata kepadanya: ? “Saya sedang berpuasa, namun keluar darah dari gigiku. Lalu …

TIDAK ADA BAHAYA DAN MUDHARAT DARI MANHAJ AHLUSSUNNAH TERHADAP PARA PEMUDA

TIDAK ADA BAHAYA DAN MUDHARAT DARI MANHAJ AHLUSSUNNAH TERHADAP PARA PEMUDA ✒️__Al-Imam Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah berkata: ❌ Tidak ada bahaya, maupun madharat dari manhaj ahlul hadits dan sunnah terhadap para pemuda. Tidak pula dari kaedah-kaedahnya. Akan tetapi bahaya atas mereka itu adalah dari manhaj dan kaedah-kaedah yang menyelisihi manhaj dan kaedah ahlul hadits …

KEBENARAN WAJIB DIIKUTI

✒️__ Al-Imam Rabi’ Bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah berkata: ? Kagum dan takjub terhadap individu-individu tertentu yang agung tidaklah memalingkan seorang pencari kebenaran dari mengikuti kebenaran dan tetap bersikap inshaf lagi adil. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. 〽️ Dan hujjah tidaklah boleh digugurkan hanya karena seorang yang agung ini atau yang itu. Maka landasan …

WASPADA MUTALAWWIN

WASPADA MUTALAWWIN (Faedah) diambil dari ‘Liqaat Salafiyyah di Madinah an-Nabawiyyah’ Pertemuan pertama  | Oleh: Kumpulan Masyayikh Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi -Hafizhahullah- berkata: “Hati-hatilah kalian wahai saudara-saudara dan anak-anakku dari mereka para Mutalawwinin. Karena sesungguhnya sikap Talawwun (mudah berubah dalam bersikap) adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam agama Allah dan akibatnya sangat buruk -Kita berlindung kepada …

Terasingnya Sunnah dan Pengikutnya

TERASINGNYA SUNNAH DAN PENGIKUTNYA كثيرا من الناس يتضايقون من بعض دعات السنه BANYAK DARI KALANGAN MANUSIA YANG MERASA SEMPIT DADANYA DENGAN DAKWAH SEBAGIAN DAI-DAI SUNNAH من محاضره غربة السنه واهلها للشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله Diambil dari Muhadharah dengan judul:  “TERASINGNYA SUNNAH DAN PENGIKUTNYA” Oleh : Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali ولا يستغرب، …

Meraih Hidayah Dengan Dakwah Salafiyah

MERAIH HIDAYAH DENGAN DAKWAH SALAFIYAH Ditulis oleh: Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi, LC. Nikmat Hidayah di Tengah Beragam Dakwah Hidayah merupakan nikmat yang paling berharga dalam kehidupan ini. Setiap muslim sejati pasti mendambakan hidayah. Dengan hidayah itu, ia akan berbahagia dalam kehidupan dunia yang sedang dijalaninya dan dalam kehidupan akhirat yang kelak akan dihadapinya. Terlebih belakangan ini, …

Sikap Terhadap Orang Yang Telah Ditazkiyyah Ulama Namun Amalannya Menyelisihinya

SIKAP TERHADAP ORANG YANG TELAH DITAZKIYYAH ULAMA NAMUN AMALANNYA MENYELISIHNYA Asy Syaikh Ubaid Al Jabiriy -hafidhohulloh- PERTANYAAN (KE-7) : Bagaimana sikap kita kepada seorang telah mendapatkan tazkiyyah sebagian para ulama, dikarenakan husnudzon (sebagian para ulama tersebut -pent) kepadanya atau karena tulisannya yang membantah salah satu ahli bid’ah. Akan tetapi perbuatannya bertentangan dengan tazkiyyah tersebut, dari …

Benarkah Periode Salaf Tekah Berakhir

BENARKAH PERIODE SALAF TELAH BERAKHIR Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah Pertanyaan: Fadhilatus Syaikh, semoga Allah memberi taufik kepada Anda, ada pihak yang mengatakan bahwa periode Salaf adalah periode yang telah datang dan telah berakhir, dan kita tidak bisa menerapkannya… Jawaban: Berakhir menurut dia sendiri, karena dia tidak menyukai Salaf dan tidak ingin menempuh manhaj mereka. Adapun …

Salaf Menilai Seseorang Berdasarkan Teman Dekatnya

SALAF MENILAI SEORANG BERDASARKAN TEMAN DEKATNYA Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف “Ruh-ruh itu adalah tentara yang berbaris. Yang saling kenal (cocok/sesuai), mereka akan saling bersatu; adapun yang tidak saling kenal (tidak cocok/tidak sesuai) akan berselisih (berpisah).” [ HR. al-Bukhari 3158, Muslim 2638 ] ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu …

Melampiaskan Dendam Termasuk Perkara Yang Memperparah Fitnah

MELAMPIASKAN DENDAM TERMASUK PERKARA YANG MEMPERPARAH FITNAH Asy-Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam hafizhahullah Diantara penyakit yang sangat berbahaya yang menyebar di masa fitnah adalah melampiaskan dendam atau kemarahan pribadi dengan dalih-dalih yang sangat lemah. Lebih dari satu pakar sejarah menyebutkan bahwa salah seorang dari kelompok Khawarij ada yang pernah ditanya: “Berapa kalikah engkau menikam Utsman …