WASPADA MUTALAWWIN

WASPADA MUTALAWWIN

Leaf fluttering in wind (Faedah) diambil dari ‘Liqaat Salafiyyah di Madinah an-Nabawiyyah’

White heavy check mark Pertemuan pertama  | Oleh: Kumpulan Masyayikh

Memo Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi -Hafizhahullah- berkata:

Warning sign“Hati-hatilah kalian wahai saudara-saudara dan anak-anakku dari mereka para Mutalawwinin.

Cross mark Karena sesungguhnya sikap Talawwun (mudah berubah dalam bersikap) adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam agama Allah dan akibatnya sangat buruk -Kita berlindung kepada Allah dari sikap tersebut- .

Index finger pointing up? Sesungguhnya benar-benar sebuah kesesatan yang nyata ketika engkau menganggap mungkar apa yang dahulu engkau sebut sesuatu yang makruf. Lalu engkau menganggap suatu hal yang makruf, apa-apa yang sebelumnya engkau katakan mungkar.

Bookmark Inilah wasiat Hudzaifah Radhiyallahu ‘Anh yang kalian dengar, ketika beliau dikunjungi oleh Abu Mas’ud pada sakit yang menyebabkan wafatnya. Abu Mas’ud meminta: Berilah kami wasiat. Maka Hudzaifah berkata:

Construction sign “Hati-hatilah engkau dari sikap talawwun di dalam agama Allah. Jangan sampai engkau bersahabat dengan seorang dari mereka (Mutalawwin), karena mereka adalah orang-orang yang paling berbahaya terhadap keselamatan agamamu dan hal itu akan terus bersamamu hingga mereka kau ikuti”.

Personal computer Sumber:

http://www.miraathpublications.net/en/beware-the-mutalawwinin-the-fickle-ones/

http://ar.miraath.net/fawaid/6917

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tulip WA Salafy Sorowako

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.